notizieFFF


discografia

gallery

eventi

contattaci

linkstesti.....

TARANTELLA RUMEJA

(di Leonardo Ianzano, Festa Farina e Folk)

Sante Lazzare mia sta ammeze a tre cunfine
Lesina, Terranova e l'Aprucina
quanne ivame giuvenotte lu iavame a truvà
na zenna de terrone, nucedde e baccalà

Sante Lazzare, balla la tarantella
tutte cuntente ce mulutreja pè ‘nterra
ce scorcia lu venocchje, ce `mponne inte la sciumara
lu sante jè fatte bbone e ce ne preja lu patrone

Madonna mia, bella de Stignane
Tu si la regina dellu Gargane
Tutte li cuntadine che te venne a truvà
te fanne na prijera e ce ne retorna a fatjià

Madonna bella, balla la tarantella
Gesù Bambine, crijature e pasturedde
e Jsse da sope sta nu poche `ntrevenate
nu buccuruccie de vine e retorna lu serine

Evviva San Matteo e San Matteo evviva,
evviva San Matteo e Dio che lo creò

E ‘mbacce na muntagna nu sante stà arruccate
e inte na campana jè ‘mpusumate
e cu nu libre ‘mmane da millanne sta assettate
e leva la raja a tutte li dannate

Sante Mattè, balla la tarantella
se lu pigghje cu lu bbone_te da pane e prevelone
e l'ommene cu lu ‘mpurcate chjine de lena
na vracciata de sucamele, tarantella matina e sera

‘Ngunucchjéte terra, fermateve vente
Dij cià mannate natu sante puvuredde
e cu li grine rutte da diavele e cristiane
chjeca la ciocca e recogghje li peccate

Pio, Pio, Pio, balla la tarantella
cu maste Cicce, Giuvanne e ‘Ncurnatella
e inte la callara vodde lu panecotte
l'addore arriva ‘ncele, alli sante nu piattedde

Oh glorioso Principe …….

Inte la grotta dell’Arcangele jè calata la nigghjara
grida, chiante e uasce e grazie a tutte quante
Ce steva nu puzzicchje cu l’acqua santa antica
te ne vevive nu djetale ce ne fujevene li diavele

Sante Mechéle, balla la tarantella
cu li rumeje, cumpagnia e jocchiera belle
de sera a Cagnane, a meze jurne a Rignane
zompa a Carpine, a Sante Marche fine fine

< indietro


 
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 festa farina e folk Tutti i diritti riservati.