notizieFFF


discografia

gallery

eventi

contattaci

linkstesti.....

ALLA LAMPA
di Raffaele Nardella e Angelo Ciavarella - Festa Farina e Folk

1. Ce steva na vota nu vecchie e na vecchia e ce magnavene li fave vecchie, non putevene ammascecà e ce mettevene a iastumà

2. La jaddina cicerina porta l’ova alla regina, la regina non ne vò, cucheccedde e pemmedò.

3. Quanne ce zappa e quanne ce puta non tegne ziane e non tegne nepute; mò che è tempe de vedegnà, ziane da qua e nepute da la.

4. Ciccerille va a palazze cu nu libre sotto bracce, e lezione non ne sà e che nnumero prenderà.

5. Ienne menenne melune cugghjenne alla ‘ngenucchiune cugghjenne melune, Ienne menenne melune cugghjenne alla ‘ngenucchiune cugghjenne melune.

6. Callarola callarola e ogniuno alli case lore, Callarola callarola e ogniuno alli case lore.

ALTRI DETTI POPOLARI

Petille petille petoffe, chi l’ha fatte questa loffa; l’ha fatta lu cule fetente e mbuzzenisce a tutta la gente; la gente peparole a Sant’Antonie li seca lu cule; lu cule jè secate e la morte jenne abbuttate; e quatte mazzaredde e te li ficche inte li vededde, e quatte ceppetedde e te li ficche tutte ‘ncule; bu bu bu e l’ha fatta propria tu, e bu bu bu e l’ha fatta propria tu.

Femmene, ciucce e crape tenne tutte la stessa capa. Iommene, ciucce e mule tenne tutte lu stesse cule.

Molia molia ‘nzuccarata damme na fedda de prupate, lu prupate non è bbone damme na fedda de melone.

Uagliole e bbone uagliole vua sapite quante ve dole; addummannate alli maretate quanta vote ce l’hanne ficcate.

Pe na magnata de carna e cappucce so arrevate alla Cappelluccia. Pe na magnata de carna e cappucce so arrevate alla Cappelluccia

No iènne a méssa senza sunata, no iènne a mmite senza mmetate pecché adova non si chiamate come nu ciucce si trattate.

Lu prim’anne a core a core, lu seconde a cule a cule, lu terze a cavece ‘ncule

Patre, Figlie e Spirite Sante, ié truvate lu fesse che me campa, pecché pane de marite ié pane sapurite.

Pane cotte e iacqua sala, meneli ncorpe che non fanne male e se lu cule fa sternute, signa iè che sta nsaluta.

Pe iesse amice cu llu cumpare, non li mprestanne ma li danare, che quanne ne li va a cercà ce mette a iastumà, e tante iastema a Criste, come se tu l’avissa dà a ghisse.

Non te spusanne cu la vecchia che subbete ce more. Pigghiete la giona che canta e sona. Non te spusanne la vedeva pecchè sta ‘ncredenza, ma pigghiete la giona e pajala nnanze.

A rrire ce vò l’accadenza e a parlà ce vo la sustanza. Si vu sckattà lu nnemmìche, quanne isse parla tu statte quita

Sante titte, sante titte t’è lu storte e damme lu dritte.

Luna luna nova meneme quatte ova; menemeli ‘nzine che eia fa li tagliuline.

La donna quanne iè zetella tè la légna inte la pignatella, lu crà che iè spusata, ajèsce la légna quante na spata.

Quanne iéscene li belle lu sole ce accappella, quanne iéscene li brutte lu sole iésce tutte.

Iòmmene curte e femmene chiatte tridece vote ada fa lu patte. Vasce musce e rusce statte accorta se no li canusce.

Lu cannarozze stritte stritte ce magna la casa cu tutte lu titte.

Scale e sculicchie e mò passa Gese Criste, Gese Criste chjne de rose passa l’Angele e ce reposa, ce reposa sope lu lette, puffete ‘nterra lu paralette.


 

 

 

< indietro


 
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 festa farina e folk Tutti i diritti riservati.